Brochures

Worldwilde Mail Services

Klik hier om de brochure te downloaden

RML Response (EN)

Klik hier om de brochure te downloaden

Beveel deze pagina aan

Vul uw naam en het gewenste email adres in om deze pagina aan te bevelen.


UitgeverijenSpring Global Mail heeft langlopende contacten met internationale uitgevers.

Wij weten hoe groot de behoefte is aan snelle, betrouwbare en kosteneffectieve diensten voor de verzending van tijdschriften aan abonnees. Dit geldt ook voor grootschalige DM-activiteiten die worden ontplooid om dergelijke diensten te ondersteunen en te ontwikkelen zoals de verlenging van abonnementen en aanbiedingen voor lezers.   

Spring Global Mail garandeert dat ieder tijdschrift tijdig en ongeschonden bij uw abonnees op de mat valt. Wie verzekerd wil zijn van een zo spoedig mogelijke bezorging raden wij aan onze Premium Service te gebruiken. Wij bieden daarnaast de mogelijkheid uw zending te volgen zodat u met eigen ogen kunt zien dat uw tijdschriften op tijd bij uw klanten aankomen, alsmede een reeks Value Added Services voor bijvoorbeeld drukken, fulfilment en responsdiensten.

Een van de onze belangrijkste aanvullende diensten bij de internationale verspreiding van uw tijdschriften is het automatisch aanpassen van abonneegegevens als zendingen onbestelbaar blijken. We kunnen de kosten die dit met zich meebrengt tot een minimum beperken door eenvoudigweg de etiketten elektronisch te scannen zodat het tijdschrift zelf niet naar de uitgever hoeft te worden teruggestuurd. De gescande etiketten worden digitaal teruggezonden naar de databasemanagers, die hun bestanden vervolgens automatisch bijwerken, zonder de extra kosten van het terugsturen.

Wij verzekeren u een optimaal rendement op uw internationale DM-campagne voor het aanbieden en verlengen van abonnementen. U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van onze reeks Response and Return Services voor onder meer de verwerking van respons en voor internationale antwoordnummerdiensten. We leveren desgewenst ook een reeks Value Added Services waaronder printdiensten, mail fulfilment en call centre diensten om u te helpen ook buiten uw thuismarkt succes te boeken.